AkademiRues
Search…
⌃K

Solidity 101

Genel olarak önce yazılım dillerinden bahsedelim biraz bir yazılım dilinde neler vardır. Biz bunları nasıl kullanırız. Öncelikle Özet olarak geçelim daha sonra her sayfada daha ayrıntılı bakacağız.
 1. 1.
  Değişkenler : Değişken yapıları ile verileri saklar, işler ve kullanırız. Bunları bir yazılım dilinin Veri Depolama alanı olarak düşünebilirsiniz
 2. 2.
  Operatörler : Bunlar yazılım dillerinde Değişkenlere Düzenlemede, kontrol etmede veya üzerinde herhangi bir işlem yapmamıza yarayan yapılardır. 2 Değişkeni toplama ,çıkarma veya birleştirme gibi işlemleri bunlarla yaparız
 3. 3.
  Fonksiyonlar Bunlar Matematikteki fonksiyonlar gibidir. bir değişken girdi alır. bir işlem yapar ve duruma göre bir çıktı verebilir. Bir projede sürekli olarak kullanacağınız işlemleri fonksiyonlar ile daha kolay kullanabiliriz.
 4. 4.
  Döngüler : Döngü adı üzerinde belirli sayıda veya belirli hedefe kadar tekrar tekrar çalışması gereken kodlar için kullanılan yapılardır
 5. 5.
  Üst veya Alt sözleşme yapıları : Fonksiyon belirli işlemleri tek seferde kolayca yapmamıza yarar Üst veya Alt sözleşme yapılarında, belirli işlemleri bir üst sözleşme kendimize ekleyerek yapmada kullanılır. Örnek vermek gerekirse SafeMath bizim her ERC-20 Kullandığımız bir Üst sözleşmedir.
Burada bahsettiklerim yazılım dilinin genel hatları, ilerleyen yazılarda daha ayrıntılı bakacağız. Her yazılım dilinde bu temeller aynıdır. Yazılarımızın devamında solidity özel yerlerde gireceğiz. Şuan mümkün olduğunca her şeyi Türkçe anlatmaya çalışıyorum yavaş yavaş mesleki yabancı terimlerimde kullanacağız