AkademiRues
Search…
⌃K

Solidity

Bu sayfada Soldity nedir ve nerde kullanılır sorularına bakacağız
Solidity, akıllı kontratların oluşturulmasını sağlayan nesne yönelimli (OOL), yüksek seviyeli (HLL) ve curly-bracket bir programlama dilidir. C++, Python, Javascript gibi dillerden örnek alınarak oluşturulan yeni bir programlama dilidir. Christian Reitwiessner, Alex Beregszaszi ve birkaç eski Ethereum ana katılımcısı tarafından geliştirildi.
Soldity diliyle yazmış olduğunuz projeler EVM tarafından derlenir, bu sayede EVM Destekli tüm ağlarda doğrudan çalışabilir. Ethereum, Avalanche, Polygon, Fantom, Evmos gibi birçok ağda çalışabilir.
Solidity diliyle kitle fonlaması, oylama, para transferleri, açık arttırmalar gibi işlemler için akıllı kontratlar oluşturulabilir.
Bu sözleşmeler daha sonrasında web3 bağlantıları ile Merkeziyetsiz yapılara dönüşürler. Bunlar Merkeziyetsiz Finans, Sanat ve Oyun projeleri olabilir.