AkademiRues
Search…
⌃K

İlk Akıllı Sözleşmemiz

Şimdi doğrudan ilk kodlara bakmak anlamsız gelebilir, ama solidity özel bir dil olduğu için öncelikle yazım şeklini anlamamız gerekmekte ilerleyen süreçte daha iyi anlamanız için şuan basit bir inceleme yapmamız gerekiyor.
// İlk Sözleşme
pragma solidity >=0.4.0 <0.6.0;
contract hellWorld {
uint dersNO = 1;
}
Bu yapıyı biraz inceleyip temel mantığı anlamamız gerekmekte, Bu gördüğünüz kalıp bize bir sözleşmede olması gereken en temel şeyleri gösteriyor. Bunlar her sözleşmede olması gereken şablon gibi diyebiliriz.
pragma solidity >=0.4.0 <0.6.0;
//Bu satır Bilgisayar Bu sözleşmede Kullanacağımız Solidity versiyonu gösteriyor.
//Her sözleşmede Hangi versiyonda yazıldığını belirtmemiz gerekiyor
contract hellWorld {
uint dersNO = 1;
}
//burda "contract blok1 {}" yapısını Yazılım bilgisi olan arkadaşlar;
//Nesne olarak düşünebilir.
// Yazılım bilgisi olmayanlar için bu kısım;
//Solidity Yapacağımız işlemler contract(Sözleşme) adı verilen yapıların altında.
//Yazacagımız her kod bir sözleşme içinde olmak zorunda.
uint dersNO = 1;
helloWorld sözleşmesinin içindeki kod ise bir değişken tanımlama işlemdir. yazılım dillerinde veriler değişkenler için saklanır. Herhangi bir sayı, dizi veya yazı saklamak veya kullanmak istiyorsak bunu değişkenler ile yapabiliriz dersNo değişkenimizin ismi uinit ise sakladığı verinin tipi burda sayı anlamına geliyor daha ayrıntılı değişkenlere bakacağız.
"= 1" dediğimiz kısım değişkenin içinde tutulan veri dostlarım.